Veelgestelde vragen

Wij proberen u altijd zo goed mogelijk te helpen. Zo hebben wij de meest gestelde vragen hier voor u op een rij gezet. Heeft u liever persoonlijk advies? Dan bent u natuurlijk van harte welkom in één van onze winkels.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem dan contact met ons op door te bellen naar 010 - 316 05 51, een e-mail te sturen naar info@fixtel.nl of via het contactformulier.

Algemeen

Fixtel is een reparatiecenter waar u terecht kunt voor een Smartphone reparatie, Tablet reparatie en MacBook reparatie. Zo lossen onze monteurs vrijwel elk probleem op die kunnen ontstaan bij mobiele apparaten. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor software oplossingen.
Dat is afhankelijk van de service waar u voor kiest. Komt u langs? Dan kiest u voor de klaar-terwijl-u-wacht service. Dit houdt in dat uw Smartphone, Tablet of MacBook wordt gerepareerd terwijl u plaatsneemt in onze comfortabele ontvangstruimte. Reparatie tijd: 30 minuten
Dat kan, kom dan langs bij Fixtel. Bij Fixtel kunt u een prijsopgave opvragen wanneer uw telefoon is onderzocht en de defecten zijn vastgesteld. Zo komt het regelmatig voor dat u een prijsopgave nodig heeft voor de verzekering. De kosten van een prijsopgave zijn € 29,95. Wanneer u uiteindelijk de reparatie laat uitvoeren door Fixtel krijgt u € 29,95 korting op de reparatie.
Wanneer u niet langs een van de Fixtel Stores kunt komen kunt u kiezen voor de 24-uur service. Dit houdt in dat uw mobiele apparaat na ontvangst binnen 24 uur wordt onderzocht, gerepareerd en retour wordt gestuurd. Fixtel biedt de 24-uur service aan voor klanten die graag hun mobiele apparaat wilt laten maken door Fixtel maar niet in de buurt van een Fixtel Store wonen. Wanneer wij uw mobiele apparaat hebben ontvangen gaan wij allereerst het apparaat onderzoeken. Na onderzoek komen wij erachter wat er precies defect is en wat er nodig is om het defect op te lossen. Wanneer wij de reparatiekosten in kaart hebben gebracht nemen wij gelijk contact met u op. Pas na akkoord van de reparatiekosten voeren wij de reparatie uit. Zo weet u zeker dat u bij Fixtel aan het goede adres bent en niet voor verrassingen komt te staan.
Fixtel repareert vrijwel elk merk, onze monteurs zijn gespecialiseerd in het repareren van Smartphones, Tablets en MacBooks. Zo hebben onze technici ervaring met de reparatie van oudere en de nieuwste modellen van mobiele apparaten. Wij repareren de volgende merken: Apple, HTC, Huawei, LG, Nokia, Microsoft, Samsung, Sony en Motorola. Staat jouw merk niet op de website, neem dan contact met ons op. Samen kijken we naar de mogelijkheden en zoeken we een oplossing.
De kosten van een reparatie hangen volledig af van het type mobiele apparaat en de reparatie. Bij Fixtel zijn tarieven vrijwel meteen duidelijk. Alle reparatietarieven zijn all-in prijzen, dit houdt in dat montagekosten en BTW in de prijs zijn inbegrepen. Mocht de prijs niet duidelijk zijn, neem dan contact met ons op.
De kosten voor de ophaalservice zijn € 29,95. U kiest de locatie uit waar uw mobiele apparaat opgehaald moet worden. Vallen de reparatiekosten boven € 199,- wordt uw mobiele apparaat kosteloos retour gestuurd (anders betaalt u nogmaals € 29,95 voor het retour zenden).
Wanneer u zelf uw defecte mobiele apparaat wilt opsturen naar Fixtel moet u rekening houden met het goed verpakken van uw apparaat om extra schade te voorkomen. Zorg er daarnaast voor dat u het pakket aangetekend opstuurt wanneer u naar het postkantoor gaat, zo is een aangetekend pakket tot € 500,- verzekerd. Voor het terugsturen van uw mobiele apparaat rekenen wij € 7,95.
Onderzoek kosten zijn € 29,95. Na onderzoek communiceren wij gelijk de reparatiekosten. Na akkoord van de reparatiekosten voeren wij de reparatie uit. Waterschade? Voor een chemische reiniging rekent Fixtel € 39,95 die u alvorens moet afrekenen. Bij een chemische reiniging wordt uw toestel chemisch gereinigd waar al het vocht uit uw toestel wordt verwijderd en onderzocht op eventuele defecten. Na chemische reiniging krijgt u van ons een onderzoeksrapport.
Voordat onze monteurs een reparatie uit voeren worden de reparatiekosten allereerst gecommuniceerd. Alvorens reparatie onderzoeken wij uw mobiele apparaat om defecten op te sporen. Wanneer duidelijk is wat er precies defect is overleggen wij met u wat er moet gebeuren en wat het kost. Pas na akkoord van het reparatietarief voeren wij de reparatie uit. U geeft dus altijd eerst toestemming voor de reparatie en de -kosten.De betaling zelf is afhankelijk van de service waar u voor kiest: – Als u langskomt, kunt u direct na reparatie contant of met de pinpas betalen.
Bij Fixtel krijgt u 12 maanden garantie op de reparatie en het reparatie onderdeel. Bij Fixtel wordt er uitsluitend met originele onderdelen gerepareerd, na reparatie is uw mobiele apparaat weer zo goed als nieuw. You break it… we fix it! en daarom garanderen we u nog meer.
Dat kan! Loop binnen bij een van ons winkels voor een reparatie. Onze reparateurs ontvangen u in onze comfortabele ontvangstruimte. Hier kunt u plaatsnemen terwijl onze monteurs druk bezig zijn met de reparatie. Liever een afspraak maken? Dat kan ook!
Bij Fixtel kunt u voor vrijwel elk Smartphone defect, Tablet defect of MacBook defect langskomen of gebruikmaken van de 24-uurs service. Onze monteurs hebben jaren ervaring en kunnen hierdoor vrijwel elk defect oplossen. Zo is Fixtel er voor uw iPhone scherm reparatie, Tablet home button vervangen of Smartphone software probleem. You break it… we fix it!
Wij houden u altijd op de hoogte van de status van de reparatie. Mochten wij gegevens of andere informatie nodig hebben, nemen wij gelijk contact met u op.

Tips

Natuurlijk moet u uw Smartphone niet laten vallen. Stop uw toestel liever niet in borstzak of jaszak. Laat kinderen er niet mee spelen. Dit zijn de meest voorkomende gevallen van val schade. Soms is val schade aan de buitenkant niet zichtbaar. Toch kan dit ervoor zorgen dat uw toestel minder goed werkt.
Laat uw Smartphone niet liggen in de badkamer, het zwembad of andere plekken waar veel condens is. Dit is een vorm van vocht die in het toestel kan komen en schade kan veroorzaken.
Voorkom snelle afkoeling of opwarming van uw toestel. Door ineens vanuit de kou een warme ruimte binnen te gaan kan door snelle opwarming waterdamp in uw toestel komen. Damp kan condenseren en uw toestel beschadigen. Doe uw toestel niet meteen aan de oplader nadat u uit een koude ruimte komt.
Start uw Smartphone een paar keer per week helemaal opnieuw op. Zo leegt u het tijdelijke geheugen en sluit u uw applicaties die nog op de achtergrond draaien af. Hiermee zorgt u dat uw toestel snel blijft en niet vastloopt. U kunt ook een app-killer installeren die de applicaties automatisch afsluit.
Hou uw Smartphone zoveel mogelijk weg bij magnetrons, kassasystemen of bijvoorbeeld hoogspanningskastjes of kabels. Smartphones zijn gevoelig voor magnetische velden. Magnetische velden kunnen leiden tot slecht bereik van telefonie, mobiel internet en wifi.
Draag uw Smartphone zo min mogelijk in uw broekzak. Hierdoor voorkomt u dat u per ongeluk op het toestel gaat zitten. Deze zogenaamde drukschade is vaak moeilijker zichtbaar dan val schade.
Stel uw Smartphone niet te veel bloot aan sterke trillingen. Het frontglas van het display of de soldeerverbindingen kunnen hierdoor beschadigen. Uw toestel kan dan af en toe uitvallen.
Installeer geen corrupte of illegale software. Dit kan er voor zorgen dat uw toestel niet goed werkt. Daarnaast loopt u het risico dat de garantie op uw toestel vervalt. Twijfel over software? Neem contact met ons op!

Garantie

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin een lid van UNETO-VNI (hierna te noemen “de ondernemer”) als reparateur van consumentenelektronica (hierna te noemen “het product”) optreedt. De artikelen 2 t/m 6, 12 en 13 van de Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica zijn niet toepasselijk in (garantie)gevallen waarin de klant recht heeft op gratis reparatie. Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in augustus 1996 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsafspraken van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 1997.
Klachten1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebonzijn omschreven.
2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basisvan het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- enterugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van degebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en dekosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.
3. De afgiftebon vermeldt in ieder geval de onderzoekskosten en devermoedelijke duur van de reparatie. Indien en voor zover mogelijk,vermeldt de afgiftebon tevens een raming van de reparatiekosten.
4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijndan de kostenraming zoals vermeld op de afgiftebon, dan wordtaan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijswil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaatsna toestemming van de klant. Wanneer de afgiftebon geenkostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan wordenvastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het productvoor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatiepas plaats na toestemming van de klant.5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door deondernemer en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld opde afgiftebon. De ondernemer stelt vervolgens het product weer terbeschikking aan de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen.6. Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wellevering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maaktbinnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan vooraf opde hoogte gebracht en kan deze de ondernemer niet houdenaan de opgegeven reparatietijd. Het voorgaande artikel is vanovereenkomstige toepassing.
7. Partijen regelen onderling of en onder welke voorwaarden de klantde beschikking krijgt over een vervangend product tijdens de duurvan de reparatie.
8. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatiegebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit metbetrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen.Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt de ondernemerde vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruildeonderdelen, ter beschikking aan de klant.9. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dathet apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijkeveiligheidsvoorschriften.10. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatiebon meteen korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden envervangen onderdelen.
11. De ondernemer is aansprakelijk voor verlies en diefstal van hetproduct, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schadedaaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan hetmoment dat de klant het product weer ophaalt.
12. De ondernemer geeft na het voltooien van de reparatie eengarantie van twaalf maanden op de reparatie. Deze garantietermijngaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant.Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparatiesverricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordtgeen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk hettegendeel is vermeld.13. Wanneer binnen twaalf maanden na afgifte van het gerepareerdeproduct de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet deondernemer een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen dieonderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen inrekening gebracht.b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan diebij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwereparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.c. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voorzover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van deovereenkomst ingeval van een ernstige tekortkoming bij eeneerdere reparatie.d. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
14. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen –waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – van de ondernemeraan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende eenperiode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen,is de ondernemer bevoegd het product te verkopen en het hemverschuldigde op de opbrengst te verhalen.
15. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlandsrecht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter dan welde hierna te noemen geschillencommissie is bevoegd over dezegeschillen te oordelen.
16. Geschillen tussen de ondernemer en een consument (=klant, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefeningvan een beroep of bedrijf) over de totstandkoming of deuitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaardenvan toepassing zijn, kunnen door partijen worden voorgelegdaan de Geschillencommissie Elektro, die uitspraak doet bijwege van bindend advies, overeenkomstig het reglementGeschillencommissie Elektro. Voor de behandeling van een geschilis een vergoeding verschuldigd.17. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts inbehandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerstbinnen twee weken na het ontstaan van de klacht aan deondernemer heeft voorgelegd. De consument kan het geschilvervolgens binnen een termijn van drie maanden daarna schriftelijkbij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding vannaam en adres van consument en ondernemer en een duidelijkeomschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de consumenthet geschil door de geschillencommissie behandeld wil zien, is deondernemer aan deze keuze gebonden.18. Wanneer de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moethij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf wekenuit te spreken of hij het geschil wil laten behandelen door degeschillencommissie of de burgerlijke rechter. De ondernemer dientdaarbij aan te kondigen, dat hij na het verstrijken van voornoemdetermijn zich vrij zal achten het geschil aan de burgerlijke rechtervoor te leggen.
19. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijkeregels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval deRechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in devestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. Deondernemer blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voorde volgens de wet of het toepasselijke internationale verdragbevoegde rechter.20. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat deondernemer zich op het voorgaande artikel heeft beroepen,te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgensde wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegdeburgerlijke rechter.
21. De Stichting Geschillenregelingen Uneto staat ten opzichte van deconsument borg voor de nakoming van het in artikel 16 genoemdebindend advies; een en ander tenzij de ondernemer het bindendadvies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsingaan de rechter heeft voorgelegd. Voor deze borgstelling geldt eenmaximum van € 2.269,- per bindend advies. De borgstelling geldtnimmer voor gevolgschade.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Altijd als eerste op de hoogte
Handige tips van de specialisten van Fixtel
De beste aanbiedingen op een rijtje